Bezpieczne i trwałe szalunki do wykopów

Zabezpieczanie skarp wykopów jest konieczne, jeśli chcemy prowadzić bezpieczne roboty ziemne. Niestety zdarzały się wypadki spowodowane zsunięciem skarpy gruntu podczas realizacji prac. Dlatego warto tego unikać i jeszcze przed przystąpieniem do realizacji jakichkolwiek zadań pomyśleć, w jaki sposób podeprzeć ściany gruntowe, aby umożliwić bezpieczne i wygodne prowadzenie prac.

Zabezpieczanie wykopów liniowych

szalunki do wykopówPodczas układania elementów instalacji i sieci zewnętrznych konieczne jest wykonanie wykopów. Dzisiaj w miastach i wielu gminach pozamiejskich wszystkie media prowadzone są pod ziemią, ponieważ minimalizuje to ryzyko powstawania ewentualnych usterek i awarii. Wykopy takie bardzo często są głębokie – instalacje powinny znajdować się poniżej granicy przemarzania gruntu, a w przypadku dużego obciążenia podłoża poniżej pewnej wartości naprężeń rozchodzących się w gruncie. W związku z tym do podparcia skarp stosuje się szalunki do wykopów. W przypadku robót liniowych charakteryzujących się znaczną długością i niewielką szerokością najczęściej stosowanym systemem jest system rozporowy. Do ścian wykopów przykłada się płyty OSB, które w następnej kolejności podpiera się rozporami. Aby uniemożliwić ich przesuwanie, konieczne jest połączenie płyty drewnopochodnej z rozporą – najczęściej robi się to przy pomocy gwoździ. Ilość rozpór dopierana jest w zależności od powierzchni deskowanych ścian wykopów.

Im głębsze wykopy, tym większą uwagę powinniśmy przyłożyć do odpowiedniego wykonania szalunku. Należy zdawać sobie sprawę, że deskowanie i podparcie skarp ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki poniżej poziomu terenu. Dodatkowo do wykopu często podjeżdżają pojazdy, a szalunek z pewnością zapobiegnie załamaniu skarp pod wpływem dodatkowego obciążenia.