Maszyny bez usterek

Każdy właściciel jakichkolwiek maszyn chciałby, żeby nie ulegały one żadnym awariom. Każda ewentualna naprawa niesie za sobą duże koszty i konieczność zaniechania wykonywania poszczególnych prac. Rośnie wówczas frustracja i poziom niezadowolenia. Jeżeli już pojawi się problem, należy dążyć jak najszybciej Więcej…