Due diligence — relacje prawne w przedsiębiorstwie

Sprzedaż przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem czynności, które należy wykonać przed podjęciem negocjacji. Jak zapewnić szczegółową ocenę finansową danej firmy? Kogo angażuje się do pracy w roli eksperta?

Czym jest due diligence?

due diligence prawneAudyt prawny jest usługą, która polega na kompleksowym badaniu stanu spółki lub określonych aktywów. Inną nazwą tej usługi, która jest często stosowana, jest  due diligence prawne. Jej celem jest zidentyfikowanie i eliminacja ryzyka prawnego. Jest to kompleksowe badanie kondycji firmy, którego dokonuje inwestor zainteresowany jej kupnem. Przeprowadzona analiza wykazuje kondycję badanego przedsiębiorstwa pod kątem finansowym, handlowym, podatkowym, prawnym i technologicznym. Przedstawiony raport pozwala na określenie mocnych i słabych stron i pozwala na wykazania szans i zagrożeń, które mogłyby wyniknąć z zakupu firmy przed rozpoczęciem negocjacji. W praktyce, pojęcie przyjmuje formę symulacji zysków i strat, na jakie powinien przygotować się inwestor, jeśli zdecydowałby się na finalizację interesu. Badanie jest uzależnione od nie tylko od charakterystyki firmy, ale również branży. Znacząca jest struktura przedsiębiorstwa oraz liczba pracowników. Analiza jest jednym z ostatnich elementów, które są stosowane podczas przygotowań do operacji finansowej. Kiedy wykonuje się analizę? Przeprowadzana jest przy dużych transakcjach (m.in. przy fuzjach, przejęciach, sprzedaży akcji, udziałów lub całego przedsiębiorstwa). Proces służy uproszczeniu harmonogramu operacji. W praktyce, pozwala na przemyślenie strategii negocjacyjnej. Proces może potrwać od tygodnia po pół roku i głównym wyznacznikiem czasu jest skala firmy. Pojęcie jest nazywane „biznesową lupą” z powodu szczegółowego wglądu w dokumentację firmy, który muszą uzyskać wynajęci eksperci. 

Aby uchronić firmę przed wyciekiem danych, należy sporządzić umowę, która sformalizuje relacje prawne między badaną firmą z specjalistami. Właściciel firmy może odmówić odpowiedzi ekspertom. Nie zawsze proces jest gwarancją dobrze podjętej decyzji inwestora, jednak głównym celem jest minimalizowanie ryzyka i w tym celu są zatrudniane sprawdzone osoby, które pełnią rolę ekspertów.