Gdzie przeprowadzić wzorcowanie miernika?

 

Prowadząc własną działalność gospodarczą należy pamiętać o szeregu wymogów, które są stawiane przez prawo. Dotyczy to w szczególność przedsiębiorstw produkcyjnych, które mają na rynek dostarczać produkty bezpieczne i o wysokiej jakości. W przypadku wyrobów szczególnie ważnych ze względów bezpieczeństwa może być nawet prowadzony nadzór nad produkcją przez jednostki do tego celu powołane.

Po co wzorcuje się mierniki elektryczne?

wzorcowanie mierników elektrycznychW celu otrzymania pozytywnego wyniku poszczególnych audytów należy spełnić wszelkie wymogi stawiane przez jednostkę certyfikującą. Przykładem może być chociażby regularne wzorcowanie mierników elektrycznych, które ma na celu zachowanie aparatury pomiarowej w odpowiednim stanie. Poprzez wzorcowanie rozumie się ogól czynności mających na celu zachowanie właściwego stosunku jednostki mierzonej do wartości rzeczywistej. Czynność ta musi być prowadzona przez wyspecjalizowane jednostki, które posiadają odpowiednie doświadczenie i kompetencje w tym temacie. Tylko mierniki, które posiadają aktualne zaświadczenie o wzorcowaniu mogą zostać dopuszczone do kontroli parametrów produkowanych urządzeń. Dzięki temu jednostka kontrolująca produkcję ma pewność, że przedstawione wyniki z badań wewnętrznych nie odbiegają od rzeczywistości. Dodatkowo w sprawozdaniu należy zawrzeć również możliwość powstania błędów statystycznych. Zależą one w dużej mierze od klasy użytego miernika oraz ilości wykonanych pomiarów.

Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniej aparatury pomiarowej dzięki której uzyskane wyniki będą wiarygodne. Wzorcowanie należy przeprowadzać przynajmniej raz do roku chyba, że ustalenia pomiędzy producentem a jednostką certyfikującą są inne. Producent jest zobligowany do przedstawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi poprzez zewnętrzną firmę do tego uprawnioną.