Jak działa rekuperator?

W nowoczesnych biurowcach coraz powszechniej stosowane są technologie mające na celu optymalizację zużycia energii. Jest to podyktowane zarówno troską o środowisko naturalne jak i chęcią obniżenia rachunków zakupu poszczególnych mediów. Niektóre rozwiązania mogące obniżyć zapotrzebowanie można wdrożyć na etapie projektu. Wiele zależy tak naprawdę od lokalnych uwarunkowań środowiskowych oraz zasobności portfela inwestora.

Zalety stosowania rekuperacji

rekuperacja w śląskimJednym z obszarów, gdzie można wykonać wiele różnych układów jest niewątpliwie wentylacja. W podstawowych rozwiązaniach stosowane są układy grawitacyjne. Tam, gdzie niezbędne jest uzyskanie większej sprawności i wydajności stosuje się wentylację mechaniczną. Niemniej jednak na terenie większych zakładów przemysłowych czy właśnie w biurowcach wykorzystywane są jeszcze inne rozwiązania. Dobrym przykładem jest wydajna rekuperacja w śląskim, na terenie którego panują odpowiednie warunki do instalacji tego typu urządzeń. Dzięki rekuperacji możliwy jest odzysk ciepła z powietrza, które krąży po obiekcie. W ten sposób obniżane jest zapotrzebowanie energetyczne na ogrzewanie budynku ponieważ część ciepła może być wykorzystana do ponownego procesu. Warto wspomnieć, że układy rekuperacji należy planować już na etapie projektowania. Podczas eksploatacji budynku wdrożenie tego typu rozwiązania może być bardzo trudne oraz nierentowne. Ponadto żeby można było sfinalizować taką inwestycję na terenie województwa śląskiego dostępne są różnego rodzaju programy wsparcia. Jako przykład można podać chociażby dofinansowania, dotacje czy kredyty na warunkach preferencyjnych pochodzące zarówno ze środków krajowych jak i również międzynarodowych. Dzięki temu znacznie skraca się czas zwrotu, który przeważnie wynosi od kilku do kilkunastu lat.

Jest to stosunkowo krótki okres biorąc pod uwagę żywotność rozwiązania wynoszącą kilkadziesiąt lat. Warto pamiętać o tym, że układ rekuperacji może pracować z optymalną sprawnością jedynie w momencie, gdy jest on regularnie serwisowany i konserwowany. Właśnie dlatego podczas nawiązywania współpracy o jego wykonanie należy przewidzieć takie czynności w umowie, która jest podpisywana przez zleceniodawcę oraz wykonawcę. W ten sposób możliwe jest zapewnienie jak najlepszej obsługi systemu.