Normy testowe dla sejfów

W zależności od zastosowania, Europejski Komitet Normalizacyjny opublikował różne normy europejskie dla sejfów. Badania i certyfikacja według tych norm powinny być przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. European Certification Body. Główną normą testową dla sejfów jest norma EN 1143-1. Wyróżnia ona jedenaście stopni odporności (0, I, II, …, do X).

Europejskie normy bezpieczeństwa dla sejfów

sejf domowy do wmurowaniaOd jednego stopnia do następnego bezpieczeństwo wzrasta o około 50%. Testowanie opiera się na swobodnym wyborze narzędzi i metod ataku. Wymaga ono częściowego dostępu oraz prób pełnego dostępu, ze wszystkich stron produktu. Bezpieczeństwo jest obliczane na podstawie oceny narzędzi i czasu ataku. Wynik wyrażany jest w jednostkach odporności. Norma testowa EN 14450 obejmuje produkty (takie jak np. sejf domowy do wmurowania) przeznaczone do celów, w których wymagana odporność na włamanie jest mniejsza niż określona w normie EN 1143-1. Norma europejska EN 1047-1 dotyczy ochrony przeciwpożarowej. Badanie odporności ogniowej przeprowadzane jest niezależnie od badania odporności na włamanie i jest udokumentowane oddzielną tabliczką. Tylko plakietka (certyfikat) uprawnionego instytutu umieszczona na wewnętrznej stronie drzwi może udowodnić użytkownikowi wymagane bezpieczeństwo. W żadnym wypadku użytkownik nie powinien polegać jedynie na oświadczeniach lub kopiach dostarczonych przez sprzedawcę.

Test jest przeprowadzany przy użyciu standardowej krzywej temperatura-czas z maksimum w 1080 °C przez 60 (S 60) lub 120 (S 120) minut. Włączając fazy ogrzewania i chłodzenia, pobyt w piecu do wypalania trwa kilka godzin. Test obejmuje próbę zrzutu gorącego sejfu z wysokości 9,15 m na podłoże żwirowe. Próba ogniowa jest w tym celu przerywana i kontynuowana po próbie zrzutu.