RODO i ewolucja polskie prawa

Polskie prawo jest wciąż dostosowywane do wymogów unijnego rozporządzenie RODO, dotyczącego ochrony danych osobowych. Kraje członkowskie mają czas na zaimplementowanie rozporządzenia RODO do własnego prawodawstwa. Komisja Europejska ustaliła na 25 maja ostateczny termin przeglądu i oceny sposobu, w jaki państwa członkowskie dostosowały swoje prawo.

Audyt pomocą dla przedsiębiorców

audyty rodo elblągKrajowe Ustawy o ochronie danych osobowych są powoli przystosowywane do zgodności z unijnym rozporządzeniem RODO. W polskim prawie mieliśmy do czynienia z wejściem w życie dwóch ustaw, przyjętymi w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejska Rozporządzenie i wyznaczeniem 2 letniego okresu przejściowego, który miał być przez rządy Państw członkowskich przeznaczony na pracę nad dostosowaniem swojego prawodawstwa do unijnego rozporządzenia. Pierwsza z ustaw weszła w życie 25 maja 2018 roku i była to ustawa o ochronie danych osobowych. Druga z nich weszła w życie 6 lutego 2019 roku i była to ustawa o o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Zmieniające się prawo to wyzwanie również dla polskich przedsiębiorców. Nowe ustawy to nowe regulacje i nowe, szczegółowe rozwiązania, które muszą zostać przez polskich przedsiębiorców przyjęte i stosowany. Stąd, bardzo popularne stały się audyty RODO Elbląg to miejsce na mapie Polski, w którym znajduje się warta polecenia firma przeprowadzająca audyty zgodności procedur, otoczenia i wykonywalności dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą być na bieżąco z nowościami w polskim prawie.

Polscy przedsiębiorcy podchodzą do tematu RODO i audytów RODO bardzo poważnie. Po pierwsze, za nadużycia i niedostosowanie się do rozporządzenia RODO i polskiego prawa grożą polskim przedsiębiorcom drakońskie kary. Po drugie, kwestia świadomości społecznej w zakresie ochrony danych osobowych rośnie i sam konsument oczekuje, że jego dane będą bezpieczne i że będą przetwarzane w zgodzie z prawem.