Rodzaje szkodników kukurydzy

Rozpowszechnienie się upraw kukurydzy na całą Polskę spowodowało znaczny wzrost liczby szkodników, jakie żerują na tej roślinie. W większości są to owady, choć szacuje się, że łącznie jest to liczba ponad 50 gatunków. Zgodne z badaniami są one odpowiedzialne za znaczący spadek plonów. Jakie są najważniejsze zagrożenia dla upraw kukurydzy? A także w jaki sposób można sobie z nimi skutecznie radzić?

Sposoby usuwania szkodników kukurydzy

szkodniki kukurydzyZa największe zagrożenia dla kukurydzy uznaje się drutowce, mszyce, urazka kukurydzianego czy stonkę kukurydzianą. Warto dokładniej poznać najpopularniejsze szkodniki kukurydzy oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Stonka kukurydziana rozwija wyłącznie jedno pokolenie w ciągu roku. Pierwsze jej chrząszcze można zauważyć na plantacjach pod koniec czerwca albo na początku lipca. Szkodliwe są zarówno larwy, które żerują na korzeniach, jak i dorosłe owady żerujące głownie na znamionach kolb, ziarnkach oraz na liściach. Najbardziej problematyczne są larwy, które uszkadzając korzenie w czasie wczesnej fazy wzrostu, uniemożliwiają rozwój roślin. Nieco inaczej wygląda sytuacja związana ze omacnicą prosowianką. Szkodnik ten występuje już praktycznie w całej Polsce. Najbardziej zwalczanym stadium jest larwa motyla. Następuje to w okresie od końca czerwca do mniej więcej połowy lipca oraz zbiega się z okresem kwitnienia kukurydzy. Istnieją różne sposoby walki z tym insektem. Pierwszym z nich jest metoda chemiczna. Znacznie bardziej naturalna jest metoda biologiczna, polegająca na stosowaniu biopreparatów w formie zawieszek na rośliny albo specjalnych kapsułek. Możliwa do wykorzystania jest także metoda agrotechniczna, a w szczególności zabieg polegający na rozdrobnieniu resztek pożniwnych połączonych z orką zimową. Powoduje to ograniczenie występowania owada poniżej progu znaczącej szkodliwości ekonomicznej.

Jednym z warunków skutecznego ograniczenia występowania na polu omacnicy i jej szkodliwego działania, jest zastosowanie się do wymienionych powyżej metod. Powinny być one stosowane przez wszystkich plantatorów zajmujących się uprawą kukurydzy w okolicy. Wyłącznie w takim przypadku można liczyć na skuteczność, a w przeciwnym razie motyle będą mogły się przenosić na sąsiednie pola obsiane kukurydzą.