Sprawne przewierty horyzontalne

Kluczowym sposobem na osiągnięcie sukcesu podczas realizacji prac budowlanych i inżynieryjnych jest sięgnięcie po innowacyjne materiały i technologie wykonawcze. Zdają sobie z tego sprawę inwestorzy podejmujący się budowy linii przesyłowych korzystając z usług profesjonalnych firm świadczących usługi w zakresie przewiertów horyzontalnych przynoszących ogromne oszczędności czasu i środków finansowych.

Przebieg prac i korzyści wynikające z przewiertów

solidne przewiertyInwestorzy decydujący się na ekonomiczne i solidne przewierty horyzontalne zdają sobie sprawę ze wszystkich korzyści jakie niesie ta rewelacyjna metoda oparta na radiolokacji i odwiertach wykonywanych w górnictwie naftowym. Redukcja kosztów polega przede wszystkim na braku konieczności wykonywania wykopów niosących ze sobą zniszczenia środowiska i infrastruktury naziemnej. Nie wymagają odbudowy zniszczeń i nie niosą kosztów społecznych jak w przypadku tradycyjnych wykopów. Kolejnym bezsprzecznym faktem przemawiającym za wykorzystaniem przewiertów horyzontalnych jest możliwość bezinwazyjnego poprowadzenia linii przesyłowej pod drogami, liniami kolejowymi, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami naziemnymi. Technologia ta łączy w sobie zatem czynniki ekonomiczne i proekologiczne co jest niezwykle istotne przy obecnych trendach. Urządzenia przeznaczone do wykonywania przewiertów sterowanych pracują na zasadzie radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej umożliwiającej bardzo precyzyjne sterowanie głowicą wiercącą umieszczoną na obrotowych żerdziach, których ilość zależy od długości przewiertu. Przewiert w gruncie może mieć różną trajektorię lecz najczęściej przybiera ona kształt spłaszczonej paraboli. Przebieg linii przesyłowej wyznacza wykonywany na początku prac przewiert pilotażowy, który następnie jest rozwiercany rozwiertakami do odpowiedniej średnicy zawartej w projekcie. Zamknięcie prac kończy wprowadzenie rur lub kabli do do gruntu w trakcie ostatniego rozwiercania.

Przewierty horyzontalne są znakomitą metodą budowy linii przesyłowych grawitacyjnych i ciśnieniowych do długości kilkuset metrów. Najdłuższy na świecie przewiert sterowany wykonano pod rzeką Sacramento, który liczy sobie ponad 1000 metrów. W Polsce największym osiągnięciem tego typu jest przewiert pod Martwą Wisłą liczący sobie nieco ponad 500 metrów.