Sprawny leasing pracowników ze Wschodu

Wielu pracodawców zastanawia się, na czym polega tak zwany leasing pracowniczy. Jest to coraz powszechniejsza forma zatrudnienia. Pozwala obniżyć koszty, zwiększa również dostęp do fachowców. Leasing polega na wynajmowaniu pracowników przez określoną firmę. Pracownik na mocy podpisanej umowy zobowiązuje się do świadczenia swoich usług przez określony czas. Jednocześnie pozostaje on zatrudniony w swojej macierzystej firmie.

Czy leasing pracowników jest możliwy?

leasing pracowników z ukrainyPracodawcy często maja problem z pozyskaniem odpowiednich kandydatów na dane stanowiska. Trudno się temu dziwić, bezrobocie w naszym kraju jest rekordowo niskie, a ponadto część polskich fachowców wyjechała za granicę. Brakuje rąk do pracy w wielu sektorach gospodarki. Jak można temu zaradzić? Pracownicy ze Wschodu i coraz częściej z Azji chętnie przyjeżdżają do naszego kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Są gotowi podjąć zatrudnienie na dłużej. Profesjonalne agencje zatrudnienia wyręczają właścicieli firm i przedsiębiorstw w trudach rekrutacji i we wszelkich formalnościach. Pracownicy ze Wschodu zazwyczaj są zatrudniani na pewien okres czasu. W razie zaistniałej potrzeby umowę o prace oraz pozwolenie na pobyt w Polsce można wydłużyć. Coraz popularniejszą opcją zatrudnienia, która przynosi wiele korzyści jest leasing pracowników z Ukrainy. leasing pod pewnymi względami różni się od pracy tymczasowej. W tym przypadku na pewien czas bezpośrednim pracodawcą staje się firma wynajmująca. Agencja pracy zapewnia firmie dostęp do osób o określonych kwalifikacjach. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, ze w razie rezygnacji pracownika zawsze znajdzie się godne zastępstwo. Dodatkowo firma wynajmująca nie ponosi kosztów związanych z podatkiem VAT, nie musi martwić się obsługą kadrową, ani rekrutacją pracowników. Leasing pracowniczy sprawdza się zwłaszcza w przypadku krótkotrwałego zapotrzebowania na określonych fachowców.

Nie ulega wątpliwości, że dzięki leasingowi pracowniczemu można wiele zyskać. Przede wszytkim jest to tani iw wygodny sposób pozyskaniach fachowców  w określonej dziedzinie. Pracodawca nie musi martwić się obciążeniami związanymi z kosztami podatku VAT, obsługi kadrowej, nie musi również organizować rekrutacji. Ponadto też w przypadku rezygnacji osoby zatrudnionej zawsze może liczyć na godne zastępstwo.