Szkolenia BHP obowiązkiem pracodwacy

Zasady BHP jasno określają z jaką częstotliwością dane zawody powinny odbywać szkolenia BHP i należy bezwzględnie przestrzegać tych zasad. Niedopuszczalne jest pozwolenie nowo zatrudnionemu pracownikowi na pracę bez odbytego szkolenia. Po szkoleniu wstępnym, w ciągu roku musi odbyć się pierwsze szkolenie okresowe pracownika.

Dla kogo kursy BHP?

kursy bhp w toruniuW każdym zakładzie pracy, pracodawca ma obowiązek wysłania pracownika na obowiązkowe szkolenie BHP dostosowane do danego stanowiska pracy. W związku z tym, że na każdym stanowisku pracy istnieją inne zagrożenia, kursy zostały podzielone na takie dla osób wykonujących prace biurowe, dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, czy też kierowniczych. Kursy BHP w Toruniu organizowane są dla pracowników różnych miejsc pracy. Szkolenia okresowe pracowników wykonuje się co 3 lata jeśli chodzi o pracowników fizycznych, co 5 lat w przypadku przedsiębiorców czy kadry kierowniczej. Każda nowo zatrudniona osoba musi przejść pierwsze szkolenie okresowe, w terminie do 12 miesięcy od zatrudnienia. Przed szkoleniem okresowym przeprowadzane jest szkolenie wstępne, które następuje od razu po zatrudnieniu. Kursy BHP przeprowadzane są w siedzibie firmy zajmującej się szkoleniami, w danym miejscu pracy czy online. O tym jaką metodą będzie przeprowadzony kurs, decyduje pracodawca. Po odbytym szkoleniu, pracownik poddawany jest testowi wiedzy, którego wynik jest przechowywany przez pracodawcę. Szkolenie BHP uwzględnia ryzyko, które dotyczy danego stanowiska pracy i uczy jak prawidłowo postępować w razie wypadku, jakie obciążenia może dźwigać pracownik czy na jakie wysokości może wchodzić. Przeprowadzanie szkoleń BHP jest bardzo ważne, ponieważ wrasta dzięki nim świadomość pracowników i dzięki temu ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wszyscy pracownicy powinni być świadomi swoich praw oraz obowiązków.

Każda osoba, która rozpoczyna własną działalność gospodarczą również musi odbyć obowiązkowe szkolenie BHP i ma na to czas wynoszący pół roku. Należy pamiętać o przestrzeganiu terminów szkoleń okresowych pracowników. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi obowiązkowo odbyć wstępne szkolenie, ponieważ niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy osoby, która nie zna zasad BHP i nie odbyła szkolenia.