Terapia pomaga dorosłym dzieciom alkoholików

Syndrom dorosłych dzieci alkoholików jest zespołem utrwalonych schematów działania, które wynosi się z domu, w którym występuje problem alkoholowy. Zaburzenia te mają charakter psychologiczny, wynikają z doświadczeń, jakie pacjenci wynieśli z dzieciństwa, a także sposobów radzenia sobie z problemami. Określenia DDA stosuje się w przypadku osób, które wyrosły w domu, w którym pojawił się problem alkoholowy. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu są zdecydowanie bardziej podatne na różnego rodzaju zagrożenia, często występują u nich lęk, napięcie i dezorganizacja.

Pomoc osobom z syndromem dorosłych dzieci alkoholików

leczenie dda w warszawieCzęsto są samotne i unikają kontaktów z innymi ludźmi. W ich życiu stale dominuje poczucie lęku, co utrudnia normalne funkcjonowanie. Niektóre dzieci czują się odtrącone, nieustannie towarzyszy im poczucie winy i wstydu. Inne z kolei boją się odtrącenia ze strony innych, a także wytykania palcami. Dorosłe dzieci alkoholików żyją zazwyczaj w poczuciu wstydu z powodu tego, co działo się w ich dzieciństwie. Przyjmują różne role, które uniemożliwiają inne tworzenie normalnych związków, właściwego radzenia sobie z problemami. Nieustanny niepokój, trudności z okazywaniem uczuć, a także nieumiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów z innymi ludźmi, to tylko niektóre z objawów pacjentów, którzy wychowywali się w rodzinie, w której występował problem alkoholu. Osoby takie są przepełnione strachem i niepokojem, czasu przyjmują całą winę na siebie, starają za wszelką cenę zaspokajać potrzeby innych, nie przejmując się sobą. Dzieci alkoholików często mają problem ze zbudowaniem normalnego związku, nie radzą sobie ze swoimi emocjami i potrzebami. W wielu ośrodkach odbywa się profesjonalne leczenie DDA w Warszawie, dzięki któremu pacjenci mogą pozbyć się objawów, nauczyć się żyć w prawidłowy sposób. Terapia wymaga najczęściej współpracy psychiatrów, psychologów oraz psychoterapeutów.

Pacjenci często zmagają się ze stanami depresyjnymi oraz lękowymi, a zaburzenia osobowościowe wymagają odpowiedniego leczenia. Ważnym elementem terapii jest wskazanie pacjentowi mechanizmów, jakie powstały w dzieciństwie oraz nadal funkcjonują. Dzięki temu mogą oni nauczyć się zastępować zakorzenione odruchy prawidłowymi. Terapia umożliwia im rozpoczęcie normalnego życia, wolnego od lęku oraz nieustannego poczucia winy.